G Belgesi
Gsm : 0532 179 87 70
Tel : 0312 911 33 00

“CE” ve “G” işareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde öngörülen iki temel faaliyetin yapılması gerekir.
1-Başlangıç Tip Deneyi:Ürünün uygunluk teyit sistemine göre uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edilmek üzere üretici ya da onaylanmış kuruluşun yaptığı faaliyettir.
2-Fabrika Üretim Kontrol Sistemi:Üreticinin üretim şartlarını ve yerini temel güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde dizayn etmesidir.
Bu iki faaliyetin hangisinin üretici hangisinin Bakanlık tarafından yerine getirilecek faaliyetlerden olduğunu belirleyen hususa Uygunluk Teyit Sistemi denir.
G İşareti Oluşturmada Yapılacak Faaliyetler:
1. Mevcut Durum Tesbiti :
- G İşareti altyapısının doğru tasarlanması için ön inceleme yapılır.
2. İşin Programlanması :
- Tüm çalışma aşamalarına yönelik süre, tarih ve sorumluları kapsayan detaylı
İş Programı hazırlanır.
3. Eğitim :
- Çalışanlara G İşareti konusunda temel eğitimler verilir.
4. Organizasyon :
- Proje ekibi oluşturulur.
- İşletme organizasyonu ve sorumluluklar belirlenir.
5. Dokümantasyon ve Uygulama :
- Ürünle ilgili direktif belirlenir,
- Ürünle ilgili ulusal standart tespit edilir,
- Ürünün standartta yer alan ilgili güvenlik gereklerine uygunluğunu tespit etmek için öngörülen yöntem ve Onaylanmış Kuruluş gerekip gerekmediği belirlenir,
- Ürünle ilgili güvenlik gereklerine yönelik çalışmalar yapılır, kayıtlar oluşturulur ve muhafaza edilir,
- Uygunluk değerlendirmesi sonrasında Uygunluk Beyanı ve talep edilen dokümanlar hazırlanır,
- Onaylı Kuruluş gerekiyorsa ürünün denetimi için gerekli organizasyon yapılır.
6. Ön Tetkik :
- Uygulamalara yönelik ön tetkik yapılarak, eksik ve yetersiz noktalar belirlenir ve bu uygunsuzluklara yönelik düzeltici faaliyet gerçekleştirilir.

Sitemizde yeralan görsel ve yazılı içerik GBelgesi.com tarafından sağlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Copyright 2012©
  

OfoSoft Web Tasarım ve Programlama