G Belgesi
Gsm : 0532 179 87 70
Tel : 0312 911 33 00

ÇEVRE HİZMETLERİ
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME ( ÇED) HİZMETLERİ
Dİ MÜHENDİSLİK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vermiş olduğu yeterlilik belgesi sayesinde ÇED Projeleri konusunda uzman ekibiyle çalışmalarını sürdürmekte olup, ilgili yönetmelik kapsamında,

ÇED Raporları

» Proje Tanıtım Dosyaları
» ÇED İzleme ve Kontrol Hizmetleri
» Ekosistem Değerlendirme Raporları
» Ekolojik Peyzaj Değerlendirme Raporları
» IFC standartları ve Ekvator prensiplerine uygun Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporları
» Su Kullanım Hakları Planlama Raporları
» Çevre Yönetim Planları
» Doğaya Geri Kazandırma Planları

Konuların da kapsamlı proje ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
ÇED NEDİR?
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Bu süreç, kendi başına bir karar verme süreci değildir; karar verme süreci ile birlikte gelişen ve onu destekleyen bir süreçtir.
Yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirilmesidir.
ÇED'in amacı; ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.
ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs) eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dünyada bütüncül - önleyici çevresel planlama konusunda kullanılmakta olan en etkin çevre yönetimi aracıdır. Faaliyetlerin çevresel etkileri, faaliyetin etki sahasında bulunan insanlara halkın katılım toplantısı ile anlatılmakta, olumlu ve olumsuz görüşler süreci doğrudan etkilemektedir.
ÇED Yönetmeliği Kapsamı Dışında Yer Alan Faaliyetler İçin Nasıl Bir Yol İzlenir?
ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olduğu düşünülen faaliyetler için Bakanlık veya illerde İl Çevre ve Orman Müdürlükleri'ne bir dilekçe ekinde ayrıntılı plan, proje (giren hammadde, yapılan işlem, çıkan ürün, kullanılacak kimyasal maddelerin özellikleri vs)eski ve yeni kapasite raporları ve iş akım şemasını içeren bir dosya sunulması gerekmektedir.
Gerekli değerlendirme ilgili makamca yapılmalıdır.
ÇED OLUMLU VEYA ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI VERİLEN PROJLER
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-1 listesinde yer alan veya ek-2 listesinde yer alıp çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı verilen faaliyetler ÇED yönetmeliğinin ek-3’ünde yer alan formata göre bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlara ÇED raporu hazırlatmakla yükümlüdür.
Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği ek-2 listesinde yer alan faaliyetler ise bulunduğu ile göre o ilin valiliğine yada bakanlığa ek-4’de yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlamak ve sunmakla yükümlüdürler.
Faaliyetleri İtibarı İle Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde Yer Alan Faaliyet Sahipleri Hangi Makama Başvurmalıdır?
Ek-1 Listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Genel Formatına göre hazırlanacak dosyaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulması gerekmektedir.
Ek-2 Listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak Seçme Eleme Kriterleri'ne göre hazırlanacak dosyaların ilgili Valiliğe sunulması gerekmektedir.

Sitemizde yeralan görsel ve yazılı içerik GBelgesi.com tarafından sağlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Copyright 2012©
  

OfoSoft Web Tasarım ve Programlama