G Belgesi
Gsm : 0532 179 87 70
Tel : 0312 911 33 00

12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete ‘de "Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik " yayımlanmıştır. Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan maddeler yukarıdaki yönetmelik ile yeniden değerlendirilmiştir.
Bu Yönetmeliğin amacı, Çevre Görevlilerinin Nitelikleri, sorumlulukları ve belgelendirilmeleri ile çevre danışmanlık firmalarına yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Çevre mevzuatı kapsamında denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek, tesis içi yıllık iç tetkik programları düzenlemek üzere çevre görevlisi/görevlileri istihdam etmek veya çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlık hizmeti almak zorundadırlar.
Çevre İzin ve Lisansları (e-Çevre İzinleri) işlemleri, ÇED raporu hazırlanması, atık yönetimi, emisyon ölçümleri, atık su deşarjı ve arıtma tesisleri, gürültü ölçümleri ve akustik rapor hazırlanması çevre danışmanlık hizmetleri kapsamında yer almaktadır.
Di Mühendislik; Uzman çevre mühendisi kadrosuyla Türkiye genelin de aktif saha çalışmaları, düzenli denetimleri ile firmaların çevre birimi gibi hareket edinerek onlara pratik ve ekonomik çözüm yöntemleri sunmaktadır.
Bu hedefle firmamız tarafından;
» Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri
» Çevre İzin ve Lisans İşlemleri
- Emisyon İzinleri
- Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzinleri
- Atık Su Deşarjı İzinleri
- Gürültü Kontrolü İzinleri
- Derin Deniz Deşarjı İzinleri
» Çevre Lisansları İşlemleri
- Geri Kazanım Lisansları
- Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansları
- Bertaraf Lisansları
- Ara Depolama Lisansları İşletme Lisans İşlemleri
- Arındırma Lisansları
» Kaynak, Maden, İçme ve Kaplıca Sularının İzin ve Ruhsat İşlemleri
» Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
» İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Alınması
Konularında hizmetler sunmaktadır.

Sitemizde yeralan görsel ve yazılı içerik GBelgesi.com tarafından sağlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Copyright 2012©
  

OfoSoft Web Tasarım ve Programlama