G Belgesi
Gsm : 0532 179 87 70
Tel : 0312 911 33 00

Teknik Nezaretçi İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisi” olarak tanımlanıyor.
Teknik Nezaretçinin Görevleri
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Teknik Nezaretçinin Görevleri (madde 107); “3213 sayılı Maden Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerinde ve yönetmeliklerinde yer alan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.” diye tanımlanmıştır.
Teknik Nezaretçinin Yetki ve Sorumlulukları
Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde Teknik Nezaretçinin yetki ve sorumlulukları (madde 111) aşağıda ki gibi tanımlanmıştır.
a) Teknik nezaretçi, işyerinin her yerinde görevi ile ilgili inceleme yapmak ve gerekli her türlü bilgiyi alma yetkisine sahiptir. Bu yetkinin kullandırılmamasından ruhsat sahibi sorumludur.
b) Teknik nezaretçi, nezaret görevini 3213 sayılı Maden Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri kapsamında yürütür. Teknik nezaretçi, ruhsat sahasındaki faaliyet ve üretimleri on beş günde en az bir defa denetlemek, tespitlerini ve önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundadır. İşyerinde yaptığı inceleme ve gözlemlerde iş sağlığı ve güvenliği yönünden tehlikeli bir durumun varlığını tespit etmesi ve hemen tedbir alınmasının mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, işletme faaliyetini tedbir alınıncaya kadar durdurma yetkisini kullanarak ilgili kuruluşlara bildirir.
c) Teknik nezaretçi, atanmış olduğu işyerindeki faaliyetler ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, öneri ve önlemleri belirler. Bunları işyerinde çalışanların görebileceği şekilde ilan eder ya da panoya asar. Aynı zamanda noter onaylı "Teknik Nezaretçi Defteri" ne rapor ederek ruhsat sahibine bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların, öneri ve önlemlerin rapor edilmemesinden teknik nezaretçi, bunların yerine getirilmemesinden ruhsat sahibi sorumludur.
d) Teknik nezaretçi, 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını sağlaması halinde aynı zamanda iş güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilir. Ancak, 300‘den fazla işçi çalıştıran sahalarda ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.
Di Mühendislik, teknik nezaretçilik hizmeti vermeye yetkili ve deneyimli maden mühendisleri ile işletmelerinin daha verimli çalışması için sizlere her türlü desteği sağlamaktadır.

Sitemizde yeralan görsel ve yazılı içerik GBelgesi.com tarafından sağlanmıştır.
Her hakkı saklıdır. Copyright 2012©
  

OfoSoft Web Tasarım ve Programlama