Monthly: Mayıs 2020

Beton G Belgesi, G Belgesi

Hazır Beton G Uygunluk Beyanı

G Uygunluk beyanı G belgesi alan firma tarafından hazırlanan ve ürünün teknik özelliklerini ve performansının bilgilerinin verildiği beyandır. Müşteriye yapılacak bilgilendirme bu beyan ile iletilmektedir. G uygunluk beyanı hazırlamak için belgelendirme işlemlerine başlanması gerekmektedir. Ürünün teknik özelliklerine göre düzenlenen bu beyanda olması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

G Uygunluk Beyanında Olması Gerekenler Bilgiler

 • Firmanın adı ve adresi
 • Ürün standardı
 • Ürün sınıfları
 • Ürün teknik bilgileri
 • Ürünün tabi olduğu yönetmelikler

Aşağıda hazır beton için tasarlanmış Örnek bir G Uygunluk beyanı örneği bulunmaktadır.

Beton G Belgesi, G Belgesi

G Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

G Belgelendirme başvurusu için ilk etapta aşağıda bulunan evraklar gereklidir.

 • Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopisi)
 • İmza Sirküsü (fotokopisi)
 • Vergi levhası (fotokopisi)
 • Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi
 • Ruhsat İzin Belgeleri

Yapılacak olan başvurudan sonra firmaya başvuru yazısı düzenlenir ve yapılacak olan denetim için hazırlıklara başlanır.

G Belgesi Hazır beton tesislerinde denetim esnasında aşağıda listelenen analiz ve testlerde istenmektedir.

Beton G Belgesi, G Belgesi

Beton G Belgesinin Faydaları

G Belgesinin Faydaları

 • Ürünün iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan sunulmasını sağlar,
 • Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
 • Ürünün kullanıcı açısından daha güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar,
 • Ürün maliyetlerini düşürür,
 • İşletme verimliliğinin, pazar payının ve rekabet gücünün artmasına katkıda bulunur,İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.
Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

Agregalar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliği gereği 2010 yılı başından itibaren mecburi hale gelmiştir.

CE Ne Demektir?

CE Fransızcada  “Conformité Européene” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır.  Türkçesi “Avrupa Uygunluk”  anlamına gelmektedir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her üründe CE Uygunluk İşaretlemesi yapılabilmektedir. Yapı malzemeleri kapsamına giren agregalar da da CE Belgesi Alınması zorunludur. CE işaretini ürünün üzerine iliştiremediğimiz durumlarda ürünün teknik dosyasında performans beyanlarında kullanılarak müşteriye ürünle ilgili teknik bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Pin It on Pinterest