Beton G Belgesi Teknik Dosyası

G BELGESİ TEKNİK DOSYASI

Beton G Belgesi Teknik Dosyası; G Belgesi süreci ile birlikte ürünle ilgili kullanım ve bakım kurallarını  kapsayan, ürünün teknik ve fiziki özelliklerini bildiren ve ürün bileşenleri ile ilgili analiz ve ham madde bilgilerinden oluşan dosyaya denir. YMY (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) kapsamında içerisinde müşteriye verilmesi gereken bilgiler mutlaka olmalıdır. Örnek Bir Teknik Dosyada Olması Gereken bilgiler Şunlardır.

G Teknik Dosyasında Olması Gereken Bilgiler;

Firma Ticaret Evrakları (İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi vb.)
Ürünle İlgili Teknik Tanım ve Terimler
Üretici Bilgisi (Kurumsal Adres, Tel)
G Uygunluk Beyanı
G ürün Etiketleri
Ürün İmalat Reçetesi
Ürüne Uygulanan Standart ve Yönetmelik Listesi
Test Raporları
Firma ve Laboratuvar Vaziyet Planları
Laboratuvar Cihaz Listesi ve Kalibrasyon Raporları
Kalite Kontrol Planı
Ham madde Bileşen Malzeme Analiz ve CE Belgeleri

Örnek Bir Beton G Teknik Dosyasının kapak Kısmını aşağıda görebilirsiniz.

Pin It on Pinterest