Betonun Piyasaya Satışı

Betonun Piyasaya Satışı

Artık betonda G Belgesi olmadan piyasaya ürün arzı söz konusu değildir; dolayısıyla betonda tek zorunlu belge G Uygunluk Belgesi olmuştur.

Bunun dışında başlangıç dönemlerinde bilgi eksikliği nedeniyle kamu ihalelerinde standarda uygunluk belgesinin isteneceği durumlarla karşılaşılması söz konusu olabilir ancak bu durumlarda ihaleyi açan kurum, standarda uygunluk belgesi veren kuruluşun ismini şart koşamaz.

G Belgesi Yönetmeliğine tabi yapı malzemeleri, zorunlu yürürlük tarihi olan 01.07.2010 den sonra Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından piyasa gözetimi ve denetimine tabi tutulacaktır.

Eğer bir ürün G İşareti G Belgesi taşımadan piyasaya arz edilmişse, üretici Bakanlıkça önce uyarılır, belirtilen süre içerisinde belge alınmaz ise idari para cezası ve ürünün piyasaya arzının durdurulması gibi yaptırımlar uygulanır.

Pin It on Pinterest