Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

Agregalar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliği gereği 2010 yılı başından itibaren mecburi hale gelmiştir.

CE Ne Demektir?

CE Fransızcada  “Conformité Européene” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır.  Türkçesi “Avrupa Uygunluk”  anlamına gelmektedir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her üründe CE Uygunluk İşaretlemesi yapılabilmektedir. Yapı malzemeleri kapsamına giren agregalar da da CE Belgesi Alınması zorunludur. CE işaretini ürünün üzerine iliştiremediğimiz durumlarda ürünün teknik dosyasında performans beyanlarında kullanılarak müşteriye ürünle ilgili teknik bilgilerin verilmesi gerekmektedir.