Agrega CE Belgesi Veren Kuruluşlar

Agrega CE Belgesi Veren Kuruluşlar

Agregalar CE belgesi kapsamında Sistem +2 kapsamında belgelendirilir. Ürünün kimyasal özellikleri değiştirilmez kırma eleme işlemleriyle fiziksel boyutlandırma ve ayrıştırma yapılır. Alacağınız belgeler Avrupa Birliği Nando tarafından ve ülkemizde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kuruluş olması gerekmektedir. Onaylanmamış bir kuruluştan alacağınız belgeler tüm test ve analizleri yapılmış olsa bile geçersizdir.

Agregalar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliği gereği 2010 yılı başından itibaren mecburi hale gelmiştir. Bu tarihten sonra piyasaya satışı yapılan ürünlerde CE işaretlenmesi yapılması zorunlu hale gelmiştir. Belgelendirme çalışmalarından sonra firmaların kontrolü ve denetlenmesi sadece T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Piyasa Gözetim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.