Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agrega Nedir?

Hazır Beton ve betondan üretilen maüllerin üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş, Dere Malzemesi gibi malzemelerin genel adına AGREGA denir. Beton içinde hacimsel olarak %60-75 civarında Kullanılan reçeteye göre farklılık yer işgal eden agrega önemli bir bileşendir. Agregalar tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum.. gibi) ve kaba (çakıl kırmataş… gibi) agregalar olarak ikiye ayrılır.

Agrega CE Belgesi

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

Agregalar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliği gereği 2010 yılı başından itibaren mecburi hale gelmiştir.

CE Ne Demektir?

CE Fransızcada  “Conformité Européene” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır.  Türkçesi “Avrupa Uygunluk”  anlamına gelmektedir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her üründe CE Uygunluk İşaretlemesi yapılabilmektedir. Yapı malzemeleri kapsamına giren agregalar da da CE Belgesi Alınması zorunludur. CE işaretini ürünün üzerine iliştiremediğimiz durumlarda ürünün teknik dosyasında performans beyanlarında kullanılarak müşteriye ürünle ilgili teknik bilgilerin verilmesi gerekmektedir.