Beton Parke Kilit Taşı Belgesi

Beton Parke Kilit Taşı Belgesi

Teknik adı Zemin döşemesi için beton kaplama blokları olan Beton Parke Kilit Taşı;  Agrega Çimento Su karışımından elde edilen harçla özel ölçülü kalıplara dökülüp preslenerek imal edilen yüksek basınç aşınma ve dona dayanıklı yol yaya kaldırımları saha kaplamalarında kullanılan yapı malzemesidir. Değişken ölçü şekil ve kalıpları ve renklendirilerek imal edilen Kilit Taşları kullanıldığı yüzeylere estetik görünüş sağlayarak kolay uygulanmasıyla da uygulamalarda tercih sebebi olmaktadır.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmenliğine tabi olan Beton Parke Kilit Taşları kullanımında TSE tarafından yayınlanan TS 2824 EN 1338 Zemin döşemesi için beton kaplama blokları standardı kapsamında gerekli fiziksel özellikleri sağlamalıdır. Kamu kurum ve kuruluşları ve Özel sektör tarafından tedarik edilen ürünlerin belgesi olması Beton Parke Kilit Taşı satın almalarında istenmektedir. Ürünün Belgesi TSE veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından onaylanmış bir kuruluştan alınmalıdır, harici düzenlenen beyanlar belgeler ihalelerde geçerli değildir. 

Beton Parke Kilit Taşı Belgesi Nasıl Alınır?

Firmanın şirket evraklarıyla (Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, Oda kayıt veya Faaliyet Belgesi) tarafımıza başvurmasıyla üretilen ürünlerin ölçüleri belirlenir. Beton parke kilit taşı belgelendirmesinde bir çok ölçü kalıp ve şekilde üretim olduğu için ürünün kalınlığı belirleyici etken olarak kabul edilmektedir. Kalınlık olarak en çok kullanılan ölçüler 60mm, 80mm, 100mm ve 120mm dir. Daha sonra firmaya üretimin ve kalite yönetim sisteminin tüm aşamalarını kapsayan FÜK (Fabrika Üretim Kontrol Sistemi) sistemi oluşturulur. Üretimde kullanılan çimento, agrega, su ve boyanın analiz raporları varsa belgeleri temin edilir. Ürünler için İlk Tip Testleri (İTT) üretimde 28 gününü doldurmuş, farklı seri üretimlerden her bir ölçü sınıfı için 8 er adet alınarak işaretlenir ve test deneyleri yapmaya yetkili akredite laboratuvara deneyler için gönderilir. Gelen deney sonuçlarının standartta istenen değerleri karşılaması halinde firmaya CE Performans Beyanları ve Ürün Etiketleri oluşturularak Belgelendirme süreci tamamlanır. Alınan Belgenin ve yapılan deneylerin geçerlik süresi 1 yıldır. Bu süre sonunda belge iptal edilir veya revize edilerek süre uzatımı yapılır. Belge geçerlilik süresi içerisinde ilave ürün belge üzerine eklenmek istenirse ürün İTT testlerine tabi tutulur gerekli düzenlemeler ve beyanlar hazırlanarak belge üzerine eklenir.