Tag: G Belgesi Boya

Boya G Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Boya G Belgesi İçin İstenen Evraklar

Boya G Belgesi başvurusu için ilk etapta aşağıda bulunan evraklar gereklidir.

 • Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopisi)
 • İmza Sirküsü (fotokopisi)
 • Vergi levhası (fotokopisi)
 • Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi
 • Ruhsat İzin Belgeleri

Yapılacak olan başvurudan sonra firmaya başvuru yazısı düzenlenir ve yapılacak olan denetim için hazırlıklara başlanır.

Boya G Belgesi için denetim esnasında aşağıda listelenen analiz ve testlerde istenmektedir.

 • İlgili Boya Standardında Gerekli Test ve Deneyler
 • Laboratuvar Cihazları Kalibrasyon Sertifikaları
 • Hammadde Analiz Sertifikaları varsa CE ve Kalite Belgeleri
 • Boya Ürün Dizayn Ürün Reçeteleri
 • Laboratuvar Personeli Diploma – Eğitim Sertifikaları
 • İrsaliye Örneği
 • Boya G Belgesi Ürün Etiketi

Gerçekleştirilecek olan Boya G Belgesi Denetiminde Sistem Dokümantasyon incelemesiyle birlikte firmanın istemiş olduğu standartlar da Başlangıç Tip Deneyleri (İTT-İlk Tip Testleri) için numuneler alınır.

Alınan Numunelerin Deney sonuçlarına göre standardında belirlenen değerlerinin üzerinde olması gerekmektedir.

Boya G Belgesi Nasıl Alınır?

Boya G Belgesi Nasıl Alınır?

Boya G Belgesi Nasıl Alınır dediğimizde, Boya G belgelendirme işlemlerinde öncelikle firmanız da ön inceleme bilgi akışı sağlanmalıdır. Boya G Belgelendirme yapılacak ürünle ilgili yasal mevzuatlar standartlar incelenir. Ürüne yapılması gereken test ve deneyler belirlenir.

Boya G Belgesi aşamaları belirlenerek firmanın kullanması gerekli olan doküman ve prosedürler  iş programları oluşturulur.

Firmada üretim ve kalite bölümünde çalışan personellere ürün standartlarıyla ilgili eğitimler verilir. Organizasyon şemaları görev yetki ve sorumlulukları oluşturulur.

Ürünle ilgili ulusal standart ve direktifler doğrultusunda uygulanması gereken test ve deney formları kalite kayıtları belirlenir ve yapılan test ve deneyler kayıt altına alınır. Ürünle ilgili dış laboratuvar deneyleri yapılarak Performans Beyanları ve Ürün Etiketleri Hazırlanır.

Başlangıç Deney Sonuçları veya  İlk Tip Testi (İTT) olarak adlandırılan deney sonuçlarına göre firmaya Boya G Uygunluk Beyanı hazırlanması gerekmektedir. Elde edilen deney sonuçları G uygunluk beyanı ve dokümantasyon alt yapısı ile son olarak Boya G Belgesi Teknik Dosyası Hazırlanır.

Son olarak yapılacak denetimlerle çıkabilecek uygunsuzluklar belirlenir. Denetimde Çıkabilecek Uygunsuzluklar için firmaya bu uygunsuzlukları giderebilmesi için süre verilir. Uygunsuzlukların zamanında kapatılmasıyla birlikte firmaya Boya G Uygunluk Belgesi düzenlenerek teslim edilir.

Firma belgelendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte oluşturmuş olduğu doküman ve kalite kayıtlarını düzenli olarak kaydetmeye devam eder ve yasal saklama süreleri boyunca muhafaza etmek zorundadır.

 

 

 

Pin It on Pinterest