G Belgesi İçin Gerekli Evraklar

G Belgesi İçin Gerekli Evraklar

G Belgelendirme başvurusu için ilk etapta aşağıda bulunan evraklar gereklidir.

 • Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopisi)
 • İmza Sirküsü (fotokopisi)
 • Vergi levhası (fotokopisi)
 • Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi
 • Ruhsat İzin Belgeleri

Yapılacak olan başvurudan sonra firmaya başvuru yazısı düzenlenir ve yapılacak olan denetim için hazırlıklara başlanır.

G Belgesi Hazır beton tesislerinde denetim esnasında aşağıda listelenen analiz ve testlerde istenmektedir.

 • Çimento Analizi ve CE Belgesi
 • Katkı Analizi ve CE Belgesi
 • Agrega Analizi ve CE Belgesi
 • Laboratuvar Cihazları Kalibrasyon Sertifikaları
 • Beton Karma Suyu Analizi (TS 1008 Standardına Uygun)
 • Hazır Beton Dizayn Ürün Reçeteleri
 • Laboratuvar Personeli Eğitim Sertifikaları
 • Hazır Beton İrsaliye Örneği

Gerçekleştirilecek olan G Belgesi Denetiminde Sistem Dokümantasyon incelemesiyle birlikte firmanın istemiş olduğu beton sınıflarından Başlangıç Tip Deneyleri (İTT-İlk Tip Testleri) için numuneler alınır.

Alınan Numuneler 28 Günlük basınç dayanımları TS en 206 standardında belirlenen Standart sapma değerlerinin üzerinde olması gerekmektedir.