G Kapsamında Olan Ürünler

G KAPSAMINDA OLAN ÜRÜNLER

Yönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri, bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve CE ye tabi olmayan ürünler olarak tanımlanmaktadır.

Hazır Beton ve inşaat demiri (beton çelik çubukları), bu tanıma giren yüzlerce malzeme içinde en önemlileri olarak ön plana çıkmaktadır.

“G” Tebliğinin başlangıçta yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve ulusal standartları bulunan yapı malzemelerine uygulanması düşünülmüştü. Ancak, yapı malzemeleri ile ilgili faaliyetlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendirmesi, ulusal standardı bulunmayan veya standartlardan önemli ölçüde sapma gösteren ve sadece iç piyasaya arz edilecek yenilikçi ürünlere “Ulusal Teknik Onay” verilebilmesi, temel gerekler
çerçevesindeki ürün karakteristiklerinin belirlenmesine olanak sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulması gibi diğer nedenler, “G” işareti uygulaması ile ilgili yeni bir mevzuat hazırlanması ihtiyacını ortaya koymuştur.