G İşareti Nedir?

G İşareti Nedir?

AB teknik mevzuatı uygulamalarında Avrupa Birliğinin ortak mevzuatının bulunmadığı ürünler düzenlenmemiş alanda yer alan ürünler olarak adlandırılmaktadır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde teknik şartnamelere tabi olmayan ürünlerin iç pazardaki denetiminin sağlanması ve bu ürünlerin güvenliği ile ilgili hususların belirli kurallara bağlanması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından güvenliği temsil eden “G” işareti uygulaması getirilmiştir.

G işareti uygulamasının mevzuat alt yapısını oluşturmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısaca “G” Tebliği olarak adlandırılan, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ” 06.12.2006-26368 tarih-sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

“G” Tebliğinin başlangıçta yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan ve ulusal standartları bulunan yapı malzemelerine uygulanması düşünülmüştü. Ancak, yapı malzemeleri ile ilgili faaliyetlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dışında diğer kamu kuruluşlarını da ilgilendirmesi, ulusal standardı bulunmayan veya standartlardan önemli ölçüde sapma gösteren ve sadece iç piyasaya arz edilecek yenilikçi ürünlere “Ulusal Teknik Onay” verilebilmesi, temel gerekler
çerçevesindeki ürün karakteristiklerinin belirlenmesine olanak sağlayacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulması gibi diğer nedenler, “G” işareti uygulaması ile ilgili yeni bir mevzuat hazırlanması ihtiyacını ortaya koymuştur.

Pin It on Pinterest