Vernik G Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Vernik G Belgesi İçin İstenen Evraklar

Vernik G Belgesi başvurusu için ilk etapta aşağıda bulunan evraklar gereklidir.

 • Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopisi)
 • İmza Sirküsü (fotokopisi)
 • Vergi levhası (fotokopisi)
 • Oda Kayıt veya Faaliyet Belgesi
 • Ruhsat İzin Belgeleri

Yapılacak olan başvurudan sonra firmaya başvuru yazısı düzenlenir ve yapılacak olan denetim için hazırlıklara başlanır.

Vernik G Belgesi için denetim esnasında aşağıda listelenen analiz ve testlerde istenmektedir.

 • İlgili Boya Standardında Gerekli Test ve Deneyler
 • Laboratuvar Cihazları Kalibrasyon Sertifikaları
 • Hammadde Analiz Sertifikaları varsa CE ve Kalite Belgeleri
 • Boya Ürün Dizayn Ürün Reçeteleri
 • Laboratuvar Personeli Diploma – Eğitim Sertifikaları
 • İrsaliye Örneği
 • Boya G Belgesi Ürün Etiketi

Gerçekleştirilecek olan Vernik G Belgesi Denetiminde Sistem Dokümantasyon incelemesiyle birlikte firmanın istemiş olduğu standartlar da Başlangıç Tip Deneyleri (İTT-İlk Tip Testleri) için numuneler alınır.

Alınan Numunelerin Deney sonuçlarına göre standardında belirlenen değerlerinin üzerinde olması gerekmektedir.