Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi Aşamaları

Agrega üreticileri bünyesinde ilgili standartta geçen günlük haftalık ve aylık deneyleri yapabilmeleri için laboratuvar kurmaları gerekmektedir. Agrega ürünlerine CE İşaretlemesi yapılabilmesi için, Başlangıç Tip Deneylerinin yapılması ve ilgili yönetmelik ve standartlar kapsamında TEKNİK DOSYAPERFORMANS BEYANI ve ÜRÜN ETİKETLERİ hazırlanması gerekmektedir. Firmamız agrega ürünleri için CE işaretlemesi konusunda taş ocağı işletmelerimizin hizmetindedir. CE İşaretlemesi yapılmadan Agrega satışı yapılmamalıdır.

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgelendirme Danışmanlık

Firma Bünyesinde yapılan günlük haftalık aylık deneyler belgelendirme çalışmaları kapsamında değerlendirilmekte fakat ilk tip testleri olarak kabul edilmemektedir. Onaylanmış kuruluş belgelendirmesi yapabilmemiz için deneylerin TÜRKAK, T.C. ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI  veya TSE tarafından onaylı bir laboratuvar tarafından yapılması gerekmektedir.

Agrega CE Belgelendirme için Yapılması Gerekenler;

-Üretim Kontrol Sistemi Kurulması
-Başlangıç Tip Deneylerinin Yapılması
-Organizasyon
-Kontrol İşlemleri
-Üretim Yönetimi
-Muayene ve Deneyler
-Kayıtlar
-Uygun olmayan ürüne uygulanacak işlemler
-Üretim Alanlarında Taşıma, Depolama, İyileştirme
-Taşıma ve Paketleme
-Personelin Eğitimi

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Teknik Dosyası

Belgelendirme işlemleri tamamlanan kuruluşlar tarafından hazırlanması gereken Agrega CE Belgesi Teknik Dosyasında ürünün üretiminden pazarlanmasına kadar olan süreçle birlikte ürünlere yapılan agrega başlangıç tip deneyleri, agrega performans beyanları, agrega ürün etiketleri, Agrega Ce Belgeleri, ürün hakkında kullanılan tarif ve terimler gibi bilgilerin bulunması ve istenmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara beyan edilmesi gerekmektedir.

Firmamız belgelendirme çalışmaları kapsamında Agrega CE Belgesi Teknik Dosyası hazırlanması konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Performans Beyanı Nedir?

Yapılacak olan başlangıç tip deneylerindeki değerler üzerinden hazırlanan ve ürünlerle ilgili fiziksel ve kimyasal bilgilerin olduğu beyana Agrega CE Performans Beyanı denir. Hazırlanması sırasında bazı kategori sınıflarında agrega standardında belirlenen değerler belirlenir. Ürün standardına göre performans beyanında belirtilen deney sonuçları belirlenen kategorilerde geniş aralıkta tutulabilir. Hazırlanan Performans Beyanı istenmesi halinde yetkili kurum ve kuruluşlara beyan edilmesi gerekmektedir.

Firmamız belgelendirme çalışmaları kapsamında Agrega CE Belgesi Performans Beyanı hazırlanması konusunda gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermektedir.

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Agrega CE İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

• İMZA SİRKÜSÜ Fotokopisi
• VERGİ LEVHASI Fotokopisi
• ODA KAYIT BELGESİ Fotokopisi
• TİCARET SİCİL GAZETESİ Fotokopisi
• ÜRÜN TANE SINIFLARI
• BAŞLANGIÇ TİP DENEYLERİ
• AGREGA CE TEKNİK DOSYA
• AGREGA PERFORMANS BEYANI
• AGREGA ÜRÜN ETİKETLERİ
• İŞLETME RUHSATI Fotokopisi
• ÇED BELGESİ Fotokopisi

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agrega CE Belgesi

Agregalar CE işaretlemesi için Yapı Malzemeleri Direktifi (305/2011/AB) kapsamında Sistem 2+ Uygunluk Değerlendirme Sistemine göre belgelendirilir.

Agregalar için CE işaretlemesinde yasal zorunluluklar Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayınlanması Hakkında Tebliği gereği 2010 yılı başından itibaren mecburi hale gelmiştir.

CE Ne Demektir?

CE Fransızcada  “Conformité Européene” kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır.  Türkçesi “Avrupa Uygunluk”  anlamına gelmektedir. Aklınıza gelebilecek hemen hemen her üründe CE Uygunluk İşaretlemesi yapılabilmektedir. Yapı malzemeleri kapsamına giren agregalar da da CE Belgesi Alınması zorunludur. CE işaretini ürünün üzerine iliştiremediğimiz durumlarda ürünün teknik dosyasında performans beyanlarında kullanılarak müşteriye ürünle ilgili teknik bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Pin It on Pinterest